Ngọc trai trắng tròn size 12mm

2.200.000 1.500.000

Mô tả:

  • Màu sắc: Trắng kem, trắng hồng
  • Kích thước: 12-13mm
  • Hình dạng: Tròn
  • Cấp độ ngọc: AAA
  • Loại ngọc: Ngọc trai nước ngọt