Chuỗi ngọc trắng hồng 10-11mm sale sốc

12.000.000 9.000.000

Mô tả:

  • Màu sắc: Trắng hồng
  • Kích thước ngọc: 10-11mm
  • Hình dạng: Tròn
  • Cấp độ ngọc: AAA
  • Số lượng: 40-42 viên
  • Loại ngọc: Ngọc trai nước ngọt