Ngọc trai nước ngọt tím huế size 6-7mm – A

200.000 170.000

Mô tả:

  • Màu sắc: tím huế, tím hồng
  • Kích thước: 6-7 mm
  • Hình dạng: Tròn
  • Cấp độ ngọc: A
  • Loại ngọc: Ngọc trai nước ngọt