Ngọc trai trắng ánh hồng, xanh hiếm size10mm

1.500.000 990.000

Mô tả:

  • Màu sắc: Trắng ánh xanh, ánh hồng
  • Kích thước: 9-10mm
  • Hình dạng: Tròn
  • Cấp độ ngọc: AAA
  • Loại ngọc: Ngọc trai nước ngọt