Ngọc trai tím tròn 12mm đẹp xuất sắc

1.900.000 1.100.000

Mô tả:

  • Màu sắc: Tím huế, tím đồng
  • Kích thước: 12-13mm
  • Hình dạng: Tròn
  • Cấp độ ngọc: AAA
  • Loại ngọc: Ngọc trai nước ngọt