Ngọc trai hạt gạo độc lạ 6-7mm

330.000 250.000

Mô tả:

  • Màu sắc: Trắng, tím, hồng
  • Kích thước: 6-7mm
  • Hình dạng: hạt  gạo, ovan
  • Cấp độ ngọc: AA
  • Loại ngọc: Ngọc trai nước ngọt