Bông tai ngọc trai ( bánh bao ) thời trang

171.000

  • Màu sắc: màu trắng ( ánh đẹp )
  • Kích cỡ ngọc: 7- 10mm
  • Hình dạng ngọc: bánh bao
  • Cấp độ ngọc: AAAA+
  • Loại ngọc: ngọc trai nước ngọt
  • Kiểu cách: đơn giản, nhẹ nhàng, tinh tế